สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ปากกาไฟฟ้า SIGNOGRAPH

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

SIGNOGRAPH 25 (set)
ปากกาไฟฟ้า
25 Watt
For tradesmen and homeworkers. A powerful engraver with interchangeable
hardened stylus and hard metal stylus. Especialy suitable for hand materials
and for all soft metals, plastic etc.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
1500740 รุ่น 1500740
ขนาด : ธรรมดา