สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
NACHI (Japan) (16 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : ดอกเจียร์ เอ็นมิล ดอกสว่านคาร์ไบท์

 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบด์ กัดหยาบ เคลือบ GS


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ กัดร่อง 3 ฟัน เคลือบผิว GS


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ หัวบอล คาร์ไบด์เคลือบ Xs GEO Coating


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบด์หัวบอล เคลือบผิว GS


 

 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบด์หัวบอล เคลือบ GS Coating


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ หัวบอล คาร์ไบด์เคลือบ Xs Coating HARD


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ หัวบอล คาร์ไบด์เคลือบ Xs Coating


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์ หัวบอล PM-HSS 2 ฟัน


 

 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลขนาดเล็กคอยาวคาร์ไบท์เคลือบ GS 2 ฟัน


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ X's เทเปอร์สำหรับกัดร่อง


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว VG


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 2 ฟัน เคลือบผิว VG


 

 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ GEO ทนทานพิเศษ


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เคลือบ Xs-Coating


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 4 ฟัน เคลือบผิว X's


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 2 ฟัน เคลือบผิว X's


 
of 1