สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
INSIZE (China) (3 รายการ)
KENNEDY (UK) (2 รายการ)
Mitutoyo (Japan) (8 รายการ)
OXFORD (UK) (1 รายการ)
STARRETT (UK) (1 รายการ)
VERTEX (Taiwan) (1 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : เวอร์เนียดิจิตอล VEC Digital electronic caliper


 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : เวอร์เนียดิจิตอล 1108 series


 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : 1112 series


 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : เวอร์เนียดิจิตอล INSIZE 1141 series


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : ABSOLUTE Digimatic Depth Gage - SERIES 571 (Inch/Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : ABSOLUTE Digimatic Depth Gage - SERIES 571 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : ABSOLUTE Digimatic & Vernier Caliper - SERIES 551 (Inch/Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : ABSOLUTE Digimatic & Vernier Caliper - SERIES 551 (Metric)


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : ABSOLUTE Digimatic & Vernier Caliper - SERIES 550 (Inch/Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : ABSOLUTE Digimatic & Vernier Caliper - SERIES 550 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : ABSOLUTE Digimatic Caliper - SERIES 500 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : ABSOLUTE Digimatic Caliper - SERIES 500 (Inch/Metric)


 

 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : Coolant-Proof IP67 Digital Caliper


 

แบรนด์ : STARRETT (UK)
สินค้า : 798 SERIES WATER RESISTANT ELECTRONIC DIGITAL CA


 

แบรนด์ : OXFORD (UK)
สินค้า : Precision ABS Digital Calipers


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : ABSolute Digital Electronic Calipers


 
of 1