สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
INSIZE (China) (2 รายการ)
KENNEDY (UK) (3 รายการ)
Mitutoyo (Japan) (8 รายการ)
OXFORD (UK) (6 รายการ)
STARRETT (UK) (2 รายการ)
TECLOCK (Japan) (13 รายการ)
WINTON (Japan) (1 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : เกย์ตั้งศูนย์ 2308-10F


 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : 2308-10F


 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : เกย์ตั้งศูนย์ WINTON


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Dial Indicator - SERIES 3, 4 (Inch)


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Dial Indicator - SERIES 3 , 4 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Dial Indicator - SERIES 2 (Inch)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Dial Indicator - SERIES 2 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Special Dial Indicators - SERIES 2 (Metric)


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Special Dial Indicators - SERIES 2 (Inch)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Dial Indicator SERIES 2 (Inch)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Dial Indicator SERIES 2 (Metric)


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : PS type Test Indicator


 

 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Lever type Test Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Auto-Clutch Test Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Back Plunger Dial Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : 0.1mm Dial Indicator


 

 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : One Revolution Dial Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : One Revolution Dial Indicator(KM-05100, KM-05150)


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Long Stroke Dial Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Long Stroke Dial Indicator 0.01mm


 
of 2