สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
KENNEDY (UK) (2 รายการ)
Mitutoyo (Japan) (17 รายการ)
OXFORD (UK) (14 รายการ)
STARRETT (UK) (8 รายการ)
VERTEX (Taiwan) (2 รายการ)
WINTON (Japan) (2 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องมือวัดละเอียด

 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : ไมโครมิเตอร์ WINTON


 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : ไมโครมิเตอร์ รุ่นญี่ปุ่น


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ไมโครมิเตอร์วัดใน VIM Inside micrometer


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric)


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 406 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 104 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 340 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 104 (Inch)


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 340 (Inch / Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Digit Outside Micrometers Set - SERIES 193


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Digit Outside Micrometers - SERIES 193 (Inch)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Digit Outside Micrometers - SERIES 193 (Metric)


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 105 (Inch)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 105 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers Set - SERIES 103 (Inch)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers Set - SERIES 103 (Metric)


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 103 (Metric) With ratchet stop


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 103 (Inch)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 103 (Inch) With ratchet stop


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 102 (Metric)


 
of 3