สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
EDISON (UK) (3 รายการ)
FLUKE (USA) (13 รายการ)
HIOKI (Japan) (5 รายการ)
KYORITSU (Japan) (26 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องมือวัดภาคสนาม

 

แบรนด์ : HIOKI (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 3286-01


 

แบรนด์ : KYORITSU (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ KEW SNAP 200


 

แบรนด์ : EDISON (UK)
สินค้า : AUTO RANGE DIGITAL CLAMPMETER 1000A AC/DC


 

แบรนด์ : EDISON (UK)
สินค้า : AUTO RANGE DIGI. CLAMP METER TRUE RMS 1000A AC/DC


 

 

แบรนด์ : KYORITSU (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 2009R


 

แบรนด์ : KYORITSU (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์สำหรับวัด 2500


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 117/323


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์จอไร้สาย พร้อม เฟล็กซ์แคลมป์ 381


 

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์รุ่น 376


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : Fluke 1630 แคลป์มิเตอร์สำหรับวัดกราวด์ทลูปของดิน


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์รุ่น 375


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : Fluke 902 แคลมป์มิเตอร์แบบ True RMS


 

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสในกระบวนการผลิต 771 772 773


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์รุ่น 373


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : เครื่องวัดกระแสรั่วไหลความไวสูง


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์กระแสสูง 355,353


 

 

แบรนด์ : HIOKI (Japan)
สินค้า : 3280-10


 

แบรนด์ : HIOKI (Japan)
สินค้า : 3282


 

แบรนด์ : HIOKI (Japan)
สินค้า : 3288


 

แบรนด์ : HIOKI (Japan)
สินค้า : FT6380


 
of 3