สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
EDISON (UK) (3 รายการ)
FLUKE (USA) (13 รายการ)
HIOKI (Japan) (5 รายการ)
KYORITSU (Japan) (26 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องมือวัดภาคสนาม

 

แบรนด์ : KYORITSU (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์เตอร์ 2117R


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ชุดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 117/323


 

แบรนด์ : HIOKI (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 3286-01


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์ ตัวเล็ก แต่ความสามารถสูง 323, 324, 325


 

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์ร สำหรับงานซ่อมทั่วไป


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์รุ่น 373


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์รุ่น 374


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์รุ่น 375


 

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์รุ่น 376


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์จอไร้สาย พร้อม เฟล็กซ์แคลมป์ 381


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์กระแสสูง 355,353


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : เครื่องวัดกระแสรั่วไหลความไวสูง


 

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : Fluke 1630 แคลป์มิเตอร์สำหรับวัดกราวด์ทลูปของดิน


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : Fluke 902 แคลมป์มิเตอร์แบบ True RMS


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสในกระบวนการผลิต 771 772 773


 

แบรนด์ : HIOKI (Japan)
สินค้า : FT6380


 

 

แบรนด์ : KYORITSU (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์เตอร์ KEW SNAP 203


 

แบรนด์ : KYORITSU (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์เตอร์ 2033


 

แบรนด์ : KYORITSU (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 2010


 

แบรนด์ : KYORITSU (Japan)
สินค้า : ดิจิตอลแคลมป์เตอร์ 2037


 
of 3