สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
DREMEL (MEXICO) (1 รายการ)
ECLIPSE (UK) (1 รายการ)
GROZ (India) (2 รายการ)
INDEXA-SEIKI (UK) (1 รายการ)
IRWIN RECORD (UK) (4 รายการ)
KENNEDY (UK) (3 รายการ)
RIDGID (USA) (2 รายการ)
SENATOR (UK) (3 รายการ)
SOLAR (UK) (1 รายการ)
STANLEY (USA) (1 รายการ)
TOREX (1 รายการ)
VERTEX (Taiwan) (2 รายการ)
WINTON (Japan) (4 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : Multi Purpose Vise ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์


 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : ปากกาจับเหล็ก แบบมาตรฐาน


 

แบรนด์ : STANLEY (USA)
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน 81-601 ถึง 81-604


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : Quick Bench Vise VQS-40


 

 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : Steel Bench Vise With Base BVV-Series.


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : Workshop Vice - American Pattern


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : Steel Bench Vices


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : Engineer’s Vice


 

 

แบรนด์ : SENATOR (UK)
สินค้า : Light Duty Bench Vice


 

แบรนด์ : INDEXA-SEIKI (UK)
สินค้า : Quick Grip - Fixed Jaw


 

แบรนด์ : SOLAR (UK)
สินค้า : Bench Vices Fixed And Swivel


 

แบรนด์ : SENATOR (UK)
สินค้า : Multi Function Vice


 

 

แบรนด์ : SENATOR (UK)
สินค้า : 125mm (5 inch) Universal Vice


 

แบรนด์ : TOREX
สินค้า : TOREX ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก


 

แบรนด์ : GROZ (India)
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงานหมุน 3 แกน แบบเที่ยงตรงสูง TLT


 

แบรนด์ : GROZ (India)
สินค้า : ปากกายึดจับชิ้นงาน GROZ


 

 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : อะไหล่ปากกาจับชิ้นงาน


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน รุ่น F-Series (Bench Vises)


 

แบรนด์ : ECLIPSE (UK)
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน


 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : ปากกาจับเหล็กงานหนัก


 
of 2