สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
OSBORN (UK) (9 รายการ)
VOLKEL (Germany) (12 รายการ)
KANI (Japan) (6 รายการ)
WARRIOR (6 รายการ)
YAMAWA (1 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

 

แบรนด์ : YAMAWA
สินค้า : ดายต๊าปกลมปรับได้ รุ่นทั่วไป AR-D


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด Metric Thread M12 x 1.75 - M48 x 5.0


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด Whitworth Thread (BSW)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด เกลียวซ้าย Unified Coarse Thread (UNC) LEFT HAND


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด เกลียวซ้าย Whitworth Thread (BSW) LEFT HAND


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด เกลียวซ้าย Metric Thread LEFT HAND


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด Taper Pipe thread (NPT)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด Taper Pipe thread PT (BSPT Rc)


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด Straight Pipe Thread (NPS)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด Straight Pipe Thread G (BSPF)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด Unified Coarse Thread (UNF)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด Unified Coarse Thread (UNC)


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดายต๊าปเกลียวไฮสปีด Metric Thread M1 x 0.25 - M12 x 1.5


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดายทำเกลียวนอก OBDTHBSTI-Series (Inch)


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดายทำเกลียวนอก OBDTHNPI-Series (Inch)


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดายทำเกลียวนอก OBDTHNFI-Series (Inch)


 

 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดายทำเกลียวนอก OBDTHNFN-Series (Inch)


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดายทำเกลียวนอก OBDTHNCI-Series (Inch)


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดายทำเกลียวนอก OBDTHWI-Series (Inch)


 

แบรนด์ : WARRIOR
สินค้า : ลูกต๊าปกลมตราคนป่า เกลียว NF (UNF)


 
of 2