สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
OSBORN (UK) (3 รายการ)
VOLKEL (Germany) (4 รายการ)
KANI (Japan) (2 รายการ)
WARRIOR (7 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

 

แบรนด์ : WARRIOR
สินค้า : ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSF THREAD TAPS


 

แบรนด์ : WARRIOR
สินค้า : ดอกต๊าป (มิล) ตราคนป่า (MM) METRIC THREAD TAPS


 

แบรนด์ : WARRIOR
สินค้า : ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSW THREAD TAPS


 

แบรนด์ : WARRIOR
สินค้า : ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า BSPF, BSPT THREAD TAPS


 

 

แบรนด์ : WARRIOR
สินค้า : ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า NPT THREAD TAPS


 

แบรนด์ : WARRIOR
สินค้า : ดอกต๊าป (หุน) ตราคนป่า NF THREAD TAPS


 

แบรนด์ : WARRIOR
สินค้า : ดอกต๊าป (หุน) NC, NS ตราคนป่า


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด OBTHBNTI-Series (Inch)


 

 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด OBTHBSFI-Series (Inch)


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด OBTHBPFI-Series (Inch)


 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป เกลียว BSW (PLUG)


 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป เกลียว มิล (PLUG)


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปมือไฮสปีด Straight Pipe Thread PS (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปมือไฮสปีด Straight Pipe Thread NPS (Chamfer : Plug Style)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปมือไฮสปีด Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปมือไฮสปีด Taper Pipe Thread NPT (Chamfer : Plug Style)


 
of 1