สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
GOLIATH (UK) (4 รายการ)
NACHI (Japan) (6 รายการ)
OSBORN (UK) (9 รายการ)
SWISS+TECH (UK) (1 รายการ)
YAMAWA (3 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

 

แบรนด์ : YAMAWA
สินค้า : ดอกต๊าปไฮสปีดเกลียวตรง PO (N-PO)


 

แบรนด์ : YAMAWA
สินค้า : ดอกต๊าปไฮสปีดเกลียวตรง SU+PO / SU-PO


 

แบรนด์ : YAMAWA
สินค้า : ดอกต๊าปไฮสปีดเกลียวตรง HC+PO-OX / HC-PO-OX


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าปไฮสปีดร่องตรง


 

 

แบรนด์ : SWISS+TECH (UK)
สินค้า : HSS-E 'Black Ring' Taps


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ต๊าปเกลียวแป๊ปเตเปอร์


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียวสำหรับเหล็ก


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียว รุ่น L


 

 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าปร่องตรงไฮสปีดแบบ OVERSIZE


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด OBTHBBTI-Series (Inch)


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : แมชชีนต๊าปเกลียวมิล ไฮสปีด


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปไฮสปีดเกลียวมิลซ้าย


 

 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปไฮสปีดเกลียวมิล-ละเอียด


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปไฮสปีดเกลียวมิล


 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีดแบบรีดเกลียว รุ่น S


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด OBTHM-Series (Metric-coarse)


 

 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด OBTHM-Series (Metric-fine)


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด OBTHWI-Series (Inch)


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด OBTHNCN-Series (NO.1-12)


 

แบรนด์ : OSBORN (UK)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด OBTHNCI-Series (Inch)


 
of 2