สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
GOLIATH (UK) (1 รายการ)
NACHI (Japan) (1 รายการ)
VOLKEL (Germany) (19 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

 

แบรนด์ : NACHI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าปไฮสปีดโคบอลต์ร่องตรง สำหรับสแตนเลส


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : แมชชีนต๊าปเกลียวมิล โคบอลท์ 8%


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงโคบอลไฮสปีด (สีขาว) Metric Thread


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงโคบอลไฮสปีด (สีขาว) Whitworth Thead (BSW)


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงโคบอลไฮสปีด (สีขาว) Unified Coarse Thread (UNC)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงโคบอลไฮสปีด (สีขาว) Unified Fine Thread (UNF)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงโคบอลไฮสปีด (สีดำ) Metric Thread


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงโคบอลไฮสปีด (สีดำ) Whitworth Thead (BSW)


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงโคบอลไฮสปีด (สีดำ) Unified Coarse Thread (UNC)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงโคบอลไฮสปีด (สีดำ) Unified Fine Thread (UNF)


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงช่วงฟันสั้นโคบอลไฮสปีด (สีดำ) Metric Thread


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องแบบรีดเกลียวโคบอลไฮสปีด (สีขาว) Metric Thread ไม่มีร่องน้ำมัน


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องแบบรีดเกลียวโคบอลไฮสปีด (สีขาว) Metric Thread มีร่องน้ำมัน


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องแบบรีดเกลียวโคบอลไฮสปีด (สีขาว) Unified coarse / Fine Thread ไม่มีร่องน้ำมัน


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องแบบรีดเกลียวโคบอลไฮสปีด (สีขาว) Unified coarse / Fine Thread มีร่องน้ำมัน


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงช่วงฟันสั้นโคบอลไฮสปีด (สีขาว) วงแหวนสีเขียว


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวครงช่วงฟันสั้นโคบอลไฮสปีดเคลือบไทเทเนี่ยม (สีทอง) วงแหวนสีเขียว


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงช่วงฟันสั้นโคบอลไฮสปีด (สีขาว) วงแหวนสีน้ำเงิน


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่านช่วงฟันสั้นโคบอลไฮสปีด (สีดำ) วงแหวนสีขาว


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรงช่วงฟันสั้นโคบอลไฮสปีด (สีดำ) วงแหวนสีขาว


 
of 2