สินค้า / Products
เลือกแบรนด์สินค้า
VOLKEL (Germany) (6 รายการ)
KANI (Japan) (8 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว NPT


 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว BSF


 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว BSPT


 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว BSPF


 

 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว UNC


 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว UNF


 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล BSW


 

แบรนด์ : KANI (Japan)
สินค้า : ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด HSS-G M2 x 0.4 - M14 x 1.25 No.3


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด HSS-G M14 x 1.5 - M30 x 3.5 No.3


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด HSS-G 1/8 W 40 - 7/8 W 9 No.3


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด 1/4 UNC 20 - 1" UNC 8 No.3


 

 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด 3/16 UNF 32 - 1" UNF 12 No.3


 

แบรนด์ : VOLKEL (Germany)
สินค้า : ดอกต๊าปเกลียวไฮสปีด 1/16 PF28 - 2" PF 11 No.3


of 1