สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

 

แบรนด์ : TOREX
สินค้า : TPQ-TRBVFB + TPQ-TRBSWV ชุดปากกาจับชิ้นงาน พร้อมฐานหมุน


 

แบรนด์ : TOREX
สินค้า : TPQ-TRBSWV Series ฐานหมุนปากกาจับชิ้นงาน TOREX


 

แบรนด์ : TOREX
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว / 200 มม. TPQ-TRBVFB8


 

แบรนด์ : TOREX
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 6 นิ้ว / 150 มม. TPQ-TRBVFB6


 

 

แบรนด์ : TOREX
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว / 125 มม. TPQ-TRBVFB5


 

แบรนด์ : TOREX
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว / 100 มม. TPQ-TRBVFB4


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน เหล็กเหนียว หมุนรอบ 360 องศา รุ่น F-Series (Bench Vises)


 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : Multi Purpose Vise ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์


 

 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : ฐานหมุน(อุปกรณ์เสริม)ใช้กับปากกาจับเหล็ก


 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : ปากกาจับเหล็ก แบบมาตรฐาน


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : Drill Vise DV-Series


 

แบรนด์ : STANLEY (USA)
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน 81-601 ถึง 81-604


 

 

แบรนด์ : GROZ (India)
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงานแท่นสว่าน GROZ


 

แบรนด์ : GROZ (India)
สินค้า : ปากกายึดจับชิ้นงานกัด-ไส แบบเที่ยงตรงสูง GROZ


 

แบรนด์ : ECLIPSE (UK)
สินค้า : ฐานหมุน(อุปกรณ์เสริม)ใช้กับปากกาจับเหล็ก


 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : ปากกาจับแท่นเจาะ แบบ 2 ชั้น


 

 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : ปากกาจับแท่นเจาะ แบบชั้นเดียว


 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : ปากกาอัดไม้ตัวที


 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : ปากกาสำหรับแท่นสว่าน


 

แบรนด์ : INDEXA-SEIKI (UK)
สินค้า : Modular Precision Machine Vices


 
of 3