สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

 

แบรนด์ : MARATHON (China)
สินค้า : ปากกาจับแป๊บ แบบตั้งโต๊ะ รุ่น J1005A1, J1005A2


 

แบรนด์ : MARATHON (China)
สินค้า : ปากกาตัวซี


 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : Multi Purpose Vise ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์


 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : ฐานหมุน(อุปกรณ์เสริม)ใช้กับปากกาจับเหล็ก


 

 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : ปากกาจับเหล็ก แบบมาตรฐาน


 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : Drill Vise DV-Series


 

แบรนด์ : STANLEY (USA)
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงาน 81-601 ถึง 81-604


 

แบรนด์ : GROZ (India)
สินค้า : ปากกาจับชิ้นงานแท่นสว่าน GROZ


 

 

แบรนด์ : GROZ (India)
สินค้า : ปากกายึดจับชิ้นงานกัด-ไส แบบเที่ยงตรงสูง GROZ


 

แบรนด์ : ECLIPSE (UK)
สินค้า : ฐานหมุน(อุปกรณ์เสริม)ใช้กับปากกาจับเหล็ก


 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : ปากกาจับแท่นเจาะ แบบ 2 ชั้น


 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : ปากกาจับแท่นเจาะ แบบชั้นเดียว


 

 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : ปากกาอัดไม้ตัวที


 

แบรนด์ : IRWIN RECORD (UK)
สินค้า : ปากกาสำหรับแท่นสว่าน


 

แบรนด์ : INDEXA-SEIKI (UK)
สินค้า : Modular Precision Machine Vices


 

แบรนด์ : INDEXA-SEIKI (UK)
สินค้า : Toolmaker’s Vice - V-Groove Jaw


 

 

แบรนด์ : INDEXA-SEIKI (UK)
สินค้า : Toolmaker’s Vices - Plain Jaw


 

แบรนด์ : ATLAS (UK)
สินค้า : Toolmaker’s Vice - V-Groove Jaw


 

แบรนด์ : INDEXA-SEIKI (UK)
สินค้า : Precision Toolmaker’s Vices


 

แบรนด์ : INDEXA-SEIKI (UK)
สินค้า : Drill Press Vices


 
of 3