สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
คัตเตอร์กัดหยาบ เกรดไฮสปีด (0 รายการ)
คัตเตอร์กัดหยาบ เกรดไฮสปีดโคบัลท์ (4 รายการ)
ดอกต๊าป 3 ตัวชุด (23 รายการ)
ดอกต๊าปชุดใหญ่ (17 รายการ)
ดอกต๊าปมือไฮสปีด (19 รายการ)
ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรง / แมชชีนต๊าปเกลียวตรง เกรดไฮสปีด (23 รายการ)
ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรง / แมชชีนต๊าปเกลียวตรง เกรดไฮสปีด TiCN (1 รายการ)
ดอกต๊าปเครื่องเกลียวตรง / แมชชีนต๊าปเกลียวตรง เกรดไฮสปีดโคบัลท์ (21 รายการ)
ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่าน / แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน เกรดไฮสปีด (16 รายการ)
ดอกต๊าปเครื่องเกลียวสว่าน / แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน เกรดไฮสปีดโคบัลท์ (19 รายการ)
ดายต๊าปกลม / ดายต๊าปทำเกลียวนอก (41 รายการ)
ดายต๊าปหกเหลี่ยม (1 รายการ)
ด้ามดาย (9 รายการ)
ด้ามต๊าป (16 รายการ)
ต๊าปชุดถอนเกลียวซ้าย (2 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOA-Series แมชชีนต๊าปเกลียวตรง (มิล) เกรดไฮสปีด SPIRAL POINT / ต๊าปรูทะลุ


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOACB-Series แมชชีนต๊าปเกลียวตรง เกรดไฮสปีด โคบัลท์ (HSS.COBOLT) SPIRAL POINT ต๊าปรูทะลุ


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GODBSPF-Series ดายต๊าป (ดายกลม) HSS. เกรดไฮสปีค เกลียว BSF


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GODBSPT-Series ดายต๊าป (ดายกลม) HSS. เกรดไฮสปีด เกลียว BSPT (ประปา)


 

 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GODBSW-Series ดายต๊าป (ดายกลม) HSS. เกรดไฮสปีด เกลียว BSW


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GODMC-Series ดายต๊าป (ดายกลม) เกลียวมิลละเอียด เกรดไฮสปีด HSS


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GODNPT-Series ดายต๊าป(ดายกลม) HSS เกรดไฮสปีด เกลียว NPT (เกลียวไฟฟ้า)


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GODUNC-Series ดายต๊าป (ดายกลม) HSS เกรดไฮสปีด เกลียว UNC


 

 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GODUNF-Series ดายต๊าป (ดายกลม) 3 ตัวชุด HSS. เกรดไฮสปีด เกลียว UNF


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOD-Series ด้ามดาย (จับดายกลม) DIESTOCKS


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSPBSW-Series แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน เกรดไฮสปีด เกลียว BSW SPIRAL FLUTE/ ต๊าปรูตัน


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSPMC-Series แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีด HSS. SPIRAL FLUTE ต๊าปรูตัน


 

 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSPMCCB-Series แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน (มิล) เกรดไฮสปีดโคบัลท์ SPRIAL FLUTE (ต๊าปรูตัน)


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSPUNC-Series แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน UNC เกรดไฮสปีด HSS SPIRAL FLUTE / ต๊าปรูตัน


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSPUNF-Series แมชชีนต๊าปเกลียวสว่าน UNF เกรดไฮสปีด HSS SPIRAL FLUTE / ต๊าปรูตัน


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSQBSW-Series แมชชีนต๊าปเกลียวตรง BSW เกรดไฮสปีด HSS SPIRAL POINT / ต๊าปรูทะลุ


 

 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSQUNC-Series แมชชีนต๊าปเกลียวตรง UNC เกรดไฮสปีด HSS SPIRAL POINT / ต๊าปรูทะลุ


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSQUNF640 แมชชีนต๊าปเกลียวตรง UNF เกรดไฮสปีด HSS SPIRAL POINT ต๊าปรูทะลุ


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSTBSF02818 ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุดเกลียว BSF เกรดไฮสปีด HSS


 

แบรนด์ : GOLIATH (UK)
สินค้า : GOSTBSPF-Series ดอกต๊าปมือ 3 ตัวชุด เกลียว BSPF เกรดไฮสปีด HSS


 
of 11