สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

 

แบรนด์ : POLO (China)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง AURA75 ( 75 ลิตร )


 

แบรนด์ : POLO (China)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง AURA40 ( 40 ลิตร )


 

แบรนด์ : POLO (China)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง AURA30 ( 30 ลิตร )


 

แบรนด์ : POLO (China)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง AURA12 ( 12 ลิตร )


 

 

แบรนด์ : POLO (China)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง AURA18 ( 18 ลิตร )


 

แบรนด์ : POLO (China)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง AURA20 ( 20 ลิตร )


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น WD0655ND ( RID-55413 )


 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น WD1255ND ( RID-55418 )


 

 

แบรนด์ : RIDGID (USA)
สินค้า : เครื่องดูดฝุ่น WD1685ND ( RID-55423 )


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 927-34-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นโปร ขนาด 40 ลิตร พร้อมฐานมีล้อ


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 394-10-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่น wall mount ขนาด 15 ลิตร


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 963-36-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นโบลเวอร์แวค ขนาด 25 ลิตร มีล้อ


 

 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 597-32-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นซุปเปอร์ ขนาด 20 ลิตร พร้อมฐานล้อ


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 203-03-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 20 ลิตร พร้อมฐานล้อ


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 927-62-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นคอมเมอร์เชียล ขนาด 16 ลิตร พร้อมฐานล้อ


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 203-02-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นไมโคร ขนาด 16 ลิตร พร้อมฐานล้อ


 

 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 589-12-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นไมโคร ขนาด 10 ลิตร พร้อมฐานล้อ


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 589-03-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นไมโคร ขนาด 10 ลิตร พร้อมฐานล้อ


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 202-05-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นไมโคร ขนาด 4 ลิตร พร้อมฐานล้อ


 

แบรนด์ : SHOP-VAC (USA)
สินค้า : 924-11-29 เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ รุ่นอัลตร้า ขนาด 60 ลิตร


 
of 4