สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : ประแจขันปอนด์ / ประแจทอร์ค

 

แบรนด์ : UNIOR (Japan)
สินค้า : ประแจปอนด์แบบเกจ รุ่น 260


 

แบรนด์ : UNIOR (Japan)
สินค้า : ประแจปอนด์แบบเกจ รุ่น 261


 

แบรนด์ : UNIOR (Japan)
สินค้า : ประแจปอนด์แบบเกจ รุ่น 262


 

แบรนด์ : UNIOR (Japan)
สินค้า : ประแจปอนด์ขนาด 1/2" รุ่น 263A


 

 

แบรนด์ : UNIOR (Japan)
สินค้า : ประแจปอนด์ขนาด 1/2" รุ่น 263B


 

แบรนด์ : UNIOR (Japan)
สินค้า : ประแจปอนด์ขนาด 1/2" รุ่น 263L


 

แบรนด์ : UNIOR (Japan)
สินค้า : ประแจปอนด์ขนาด 3/4" รุ่น 265


 

แบรนด์ : UNIOR (Japan)
สินค้า : ประแจขันทดแรง 5:1 รุ่น 280


 

 

แบรนด์ : SENATOR (UK)
สินค้า : 3/8" Square Drive Torque Wrench


 

แบรนด์ : TOHNICHI (Japan)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ LTD60CN Torque Screwdriver


 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS030


 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS160


 

 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS221


 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS370


 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS490


 

แบรนด์ : ISO TORQ (Spain)
สินค้า : Industrial Torque Wrench


 

 

แบรนด์ : FORCE (Taiwan)
สินค้า : ประแจปอนด์วัดแรงบิด 647


 

แบรนด์ : FORCE (Taiwan)
สินค้า : ประแจปอนด์วัดแรงบิด 647(Ft-lbs)


 

แบรนด์ : FORCE (Taiwan)
สินค้า : อะไหล่ประแจปอนด์วัดแรงบิด 647


 

แบรนด์ : TOPTUL (Taiwan)
สินค้า : (ANAB) Torque Wrench


 
of 3