สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
กล้องส่องทางไกล/กล้องสำรวจภายในท่อ (13 รายการ)
เกจวัดความหนา (67 รายการ)
เกจวัดมุมดอกสว่าน / วัดสกรู / เกจวัดมุม (9 รายการ)
เกจวัดรัศมี / เกจวัดแนวเชื่อม (20 รายการ)
เกจวัดรูใน (1 รายการ)
เกจ์วัดลม (11 รายการ)
ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก (38 รายการ)
ไขควงปากกาวัดไฟไม่ต้องสัมผัส (5 รายการ)
เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว (1 รายการ)
เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส / เครื่องทดสอบสถานะทางเฟสไฟฟ้า (6 รายการ)
เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวน (12 รายการ)
เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (1 รายการ)
เครื่องทดสอบไฟฟ้าอเนกประสงค์ (1 รายการ)
เครื่องนับเลข (9 รายการ)
เครื่องมือวัดความเอียงแบบดิจิตอล (1 รายการ)
เครื่องมือวัดความแข็ง (11 รายการ)
เครื่องมือวางแบบ (1 รายการ)
เครื่องวัดความเรียบผิว (1 รายการ)
เครื่องวัดความเร็วรอบ (2 รายการ)
เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน (7 รายการ)
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (3 รายการ)
เครื่องวัดอากาศ (1 รายการ)
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (6 รายการ)
ฉากช่างกลึง (6 รายการ)
ฉากสแตนเลส (19 รายการ)
ฉากอลูมิเนียม (2 รายการ)
ฉากเหล็ก (10 รายการ)
เซ็นเซอร์ (15 รายการ)
เตเปอร์ เกจ (15 รายการ)
เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรด (8 รายการ)
แท่นวัดฉาก (2 รายการ)
แท่นวัดยันศูนย์ (2 รายการ)
บรรทัดขนาน (3 รายการ)
บรรทัดวัดความลึก (29 รายการ)
บรรทัดวัดเหล็ก (2 รายการ)
บรรทัดไม้ / เหล็ก / สแตนเลส (12 รายการ)
ปักเต้า (14 รายการ)
โปรแทรกเตอร์/ฉากผสม (41 รายการ)
พลาสติกเกจ์ (2 รายการ)
ฟิลเลอร์เกจ (19 รายการ)
ไฟฉายตรวจจับสาร (1 รายการ)
มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ (6 รายการ)
มิเตอร์สอบความต้านทานลูป (4 รายการ)
ไมโครมิเตอร์วัดใน / ไมโครมิเตอร์วัดนอก (44 รายการ)
ระดับน้ำ/ระดับน้ำตั้งเครื่อง (54 รายการ)
ลูกดิ่ง (3 รายการ)
วงเวียน / คาลิปเปอร์วัดใน/วัดนอก (ตีนผี-เขาควาย) (15 รายการ)
หวีวัดเกลียว / ริงเกจ (5 รายการ)
เหล็กนำศูนย์ / เหล็กหาศูนย์ / เหล็กขีดชนิดต่างๆ (1 รายการ)
เหล็กวัดรู (1 รายการ)
อุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (31 รายการ)
อุปกรณ์เสริมสำหรับงานตรวจซ่อมรถยนต์ (6 รายการ)
อุปกรณ์เสริมสำหรับมิลติมิเตอร์วัดอุณภูมิ (16 รายการ)
อุปกรณ์แสดงการหมุนของเฟสมอเตอร์ (0 รายการ)
ไฮเกจ (5 รายการ)
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องมือวัด

 

แบรนด์ : VERTEX (Taiwan)
สินค้า : ไมโครมิเตอร์วัดใน VIM Inside micrometer


 

แบรนด์ : STANLEY (USA)
สินค้า : ระดับน้ำตอร์ปิโด 42-465


 

แบรนด์ : STANLEY (USA)
สินค้า : ระดับน้ำ I-Beam วัสดุ ABS


 

แบรนด์ : STANLEY (USA)
สินค้า : ระดับน้ำ I-BEAM อลูมิเนียม


 

 

แบรนด์ : FIXMAN (China)
สินค้า : ฉากเหล็ก


 

แบรนด์ : DEWALT (Germany)
สินค้า : เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด DCT414D1


 

แบรนด์ : WHOLLY (Taiwan)
สินค้า : ฟิลเลอร์เกจ WLY4605 Series


 

แบรนด์ : WHOLLY (Taiwan)
สินค้า : ฟิลเลอร์เกจ WLY4602 Series


 

 

แบรนด์ : WHOLLY (Taiwan)
สินค้า : หวีวัดระยะเกลียว WLY4820-452


 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : เครื่องวัดความเรียบผิว


 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : ไฮเกจ์วัดความสูงแบบดิจิทัล


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Vernier Depth Gage - SERIES 527 (Metric)


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 406 (Inch/Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 406 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 104 (Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 340 (Metric)


 

 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 104 (Inch)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Outside Micrometers - SERIES 340 (Inch / Metric)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Depth Micrometer - SERIES 129 (Inch)


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Depth Micrometer - SERIES 129 (Metric)


 
of 30