สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

 

แบรนด์ : EDISON (UK)
สินค้า : Cable Ties


 

แบรนด์ : OKURA (Taiwan)
สินค้า : เครื่องมัดพลาสติก


 

แบรนด์ : STANLEY (USA)
สินค้า : TRA205


 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : ลานรัดแหวนสแตนเลส


 

 

แบรนด์ : 3M (USA)
สินค้า : เทปปิดกล่องโอพีพี #313T


 

แบรนด์ : 3M (USA)
สินค้า : เทปปิดกล่องโอพีพี #309


 

แบรนด์ : 3M (USA)
สินค้า : เทปปิดกล่องโอพีพี #305


 

แบรนด์ : 3M (USA)
สินค้า : เทปพลาสติก No.5700


 

 

แบรนด์ : 3M (USA)
สินค้า : เทปพลาสติก No.5702


 

แบรนด์ : 3M (USA)
สินค้า : เทปพลาสติก No.471


 

แบรนด์ : TW (Taiwan)
สินค้า : เครื่องรัดเหล็กพืด "TW" รุ่น FR-302


 

แบรนด์ : TW (Taiwan)
สินค้า : เครื่องรัดพลาสติกพืด "TW" รุ่น FR-301


 

 

แบรนด์ : WINTON (Japan)
สินค้า : เครื่องแพ็คกล่อง WINTON


 

แบรนด์ : BANDIMEX (Germany)
สินค้า : Bandimex Band


 

แบรนด์ : BANDIMEX (Germany)
สินค้า : Bandimex Buckles


 

แบรนด์ : BANDIMEX (Germany)
สินค้า : Bandimex tool for Band and Buckle


 

 

แบรนด์ : BAND-IT (USA)
สินค้า : กิ๊ปรัดเทปสแตนเลส


 

แบรนด์ : BAND-IT (USA)
สินค้า : เทปรัดสแตนเลส


 

แบรนด์ : BAND-IT (USA)
สินค้า : เครื่องรัดเทปสแตนเลส


 

แบรนด์ : SPOT (Japan)
สินค้า : เครื่องรัดพลาสติก TYPE NO.90


 
of 2