สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง THERMIC-10D (180 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LMX-1211XP (110 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LMX-1713T (170 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง COLUMBIA-1211LP (125 Bar)


 

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง COLUMBIA-1515LP (150 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง COLUMBIA-2015LP (200 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง MISSOURI (150 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง NPX-1211XP (120 Bar)


 

 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง NPX-1813XP (180 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LKX-1310LP (110 Bar)


 

แบรนด์ : LAVOR (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง LKX-2015LP (200 Bar)


 

แบรนด์ : Osaki Power Tools (UK)
สินค้า : 110 Bar Cold Water Pressure Washer


 

 

แบรนด์ : Osaki Power Tools (UK)
สินค้า : Cold Water Pressure Washer


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง XMT 11.15


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Z180-SD


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Z250-SPP


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : HD 7/18-4 M (1.524-220.0)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : HDS-E 8/16-4 M 24KW (1.030-250.0)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : HDS 6/14C (1.169-200.0)


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : HDS 7/12-4M Classic (1.077-410.0)


 
of 5