สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-55 (115-130 บาร์)


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-65 X (130-160 บาร์)


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 185 บาร์ รุ่น GHP 5-75 (140-185 บาร์)


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง Bosch รุ่น AQT 45-14 X


 

 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง รุ่น GHP 8-15 XD (150-160 บาร์)


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 150 บาร์ รุ่น GHP 6-14 (140-150 บาร์)


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-13 C (130-140 บาร์)


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น FA0903 ( 90 บาร์ )


 

 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น PR2501 ( 250 บาร์ )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น PR2001 ( 200 บาร์ )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น PR1401 ( 140 บาร์ )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น PR1301 ( 130 บาร์ )


 

 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น AD1801 ( 180 บาร์ )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น AD1601 ( 160 บาร์ )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น AD1101 ( 110 บาร์ )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น AMAZON ( 100 บาร์ )


 

 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น FA0801 ( 80 บาร์ )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น FA0802 ( 80 บาร์ )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น FA0901 ( 90 บาร์ )


 

แบรนด์ : ZINSANO (Italy)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น FA0902 ( 90 บาร์ )


 
of 5