สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร์ รุ่น HD5/11CAGE


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120-160 บาร์ รุ่น HD6/12-4C


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำเย็น 110-160 บาร์ รุ่น HD5/11PEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 110-150 บาร์ รุ่น HD7/11-4


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 170-200 บาร์ รุ่น HD5/17CEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 120-175 บาร์ รุ่น HD5/12CEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150-190 บาร์ รุ่น HD6/15-4


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 160-190 บาร์ รุ่น HD6/16-4MEF


 

 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150-190 บาร์ รุ่น HD6/15CEF


 

แบรนด์ : KARCHER (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 150 - 225 บาร์ รุ่น HD6/15MEF


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-13 C


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 150 บาร์ รุ่น GHP 6-14


 

 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 160 บาร์ รุ่น GHP 8-15 XD


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 130 บาร์ รุ่น GHP 5-55


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 160 บาร์ รุ่น GHP 5-65 X


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 185 บาร์ รุ่น GHP 5-75


 

 

แบรนด์ : STANLEY (USA)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 140 บาร์ รุ่น STPW1800


 

แบรนด์ : STANLEY (USA)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 100 บาร์ รุ่น STPW1400


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงสูง 120 บาร์ รุ่น AQT 35-12


 

แบรนด์ : BOSCH (Germany)
สินค้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง BOSCH 120 บาร์ รุ่น Aquatak


 
of 3