สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

 

แบรนด์ : STARRETT (UK)
สินค้า : Dial Indicators


 

แบรนด์ : OXFORD (UK)
สินค้า : Easy Read Dial Test Indicators


 

แบรนด์ : STARRETT (UK)
สินค้า : 3600 SERIES ELECTRONIC DIGITAL INDICATORS


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Dial Indicator - SERIES 2 (Metric)


 

 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : เกย์ตั้งศูนย์ 2308-10F


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Dial Indicators 0.001mm


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Dial Indicators 0.01mm


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Dial Indicators 0.005mm


 

 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Small Dial Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Long Stroke Dial Indicator 0.01mm


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Long Stroke Dial Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : One Revolution Dial Indicator(KM-05100, KM-05150)


 

 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : One Revolution Dial Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : 0.1mm Dial Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Back Plunger Dial Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Auto-Clutch Test Indicator


 

 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : Lever type Test Indicator


 

แบรนด์ : TECLOCK (Japan)
สินค้า : PS type Test Indicator


 

แบรนด์ : INSIZE (China)
สินค้า : 2308-10F


 

แบรนด์ : Mitutoyo (Japan)
สินค้า : Dial Indicator SERIES 2 (Inch)


 
of 5