สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : ประแจขันปอนด์ ประแจทอร์ค ประแจวัดแรงบิด

 

แบรนด์ : NOVATORK (USA)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ ชนิดด้ามอลูมิเนียม รุ่น GM Series วัดได้ทั้ง NM.( นิวตันเมตร) / FT LBS. ( ฟุตปอนด์)


 

แบรนด์ : NOVATORK (USA)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ ชนิดด้ามยาง รุ่น CM Series วัดได้ทั้ง NM.( นิวตันเมตร) / FT LBS. ( ฟุตปอนด์)


 

แบรนด์ : Q-TORQ (UK)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ SQ.DR.3/4


 

แบรนด์ : Q-TORQ (UK)
สินค้า : ประแจปอนด์ SQ.DR.1/2


 

 

แบรนด์ : Q-TORQ (UK)
สินค้า : ประแจปอนด์ SQ.DR.3/8


 

แบรนด์ : Q-TORQ (UK)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ SQ.DR.1/4


 

แบรนด์ : SENATOR (UK)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ SQ.DR.1/4 - 3/8 - 1/2


 

แบรนด์ : TRI TORQ (UK)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ SQ.DR.1/4


 

 

แบรนด์ : TRI TORQ (UK)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ SQ.DR.3/8


 

แบรนด์ : TRI TORQ (UK)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ SQ.DR.1/2


 

แบรนด์ : KENNEDY (UK)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ SQ.DR.3/8


 

แบรนด์ : TOHNICHI (Japan)
สินค้า : ประแจขันปอนด์ LTD60CN Torque Screwdriver


 

 

แบรนด์ : FORCE (Taiwan)
สินค้า : อะไหล่ประแจปอนด์วัดแรงบิด 647


 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS490


 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS370


 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS221


 

 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS160


 

แบรนด์ : RODCRAFT (Germany)
สินค้า : ประแจปอนด์ DMS030


 

แบรนด์ : NOVATORK (USA)
สินค้า : ไขควงทอร์ค รุ่น SM Series


 

แบรนด์ : SATA (USA)
สินค้า : ประแจวัดทอร์คดิจิตอล


 
of 4