สินค้า / Products
เลือกกลุ่มสินค้า
รายการสินค้าในหมวด : เครื่องมือวัดภาคสนาม

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์รุ่น 375


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์รุ่น 376


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์จอไร้สาย พร้อม เฟล็กซ์แคลมป์ 381


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานตรวจซ่อมรถยนต์ 88V


 

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม 87V และ 83V


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 27 II และ 28 II


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 233 DMM


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : แคลมป์มิเตอร์กระแสสูง 355,353


 

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : Utility Multimeter


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : Basic Electrical Multimeter


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สำหรับช่างเทคนิคงาน HVAC/R


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สำหรับช่างเทคนิคงานบริการด้าน


 

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : เครื่องวัดกระแสรั่วไหลความไวสูง


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 287, 289


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ พร้อมทั้งเครื่องสอบเทียบกระบวน


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : Fluke 115 Field Service Multimeter


 

 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ พร้อมทั้งเครื่องสอบเทียบกระบวน


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : Fluke 1630 แคลป์มิเตอร์สำหรับวัดกราวด์ทลูปของดิน


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : ดิจิตอลมัลติเตอร์ที่วัดฉนวนไฟฟ้าได้


 

แบรนด์ : FLUKE (USA)
สินค้า : Fluke 902 แคลมป์มิเตอร์แบบ True RMS


 
of 6