สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ IP-505R

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ IP Series
ชุดควบคุมระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Control)
ควบคุมการทำงานของปั้มน้ำโดยอัตโนมัติ ประมวลและปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ตามปริมาณการใช้น้ำ พร้อมวงจรกรองสัญญาณรบกวน
และมีระบบป้องกันปั้มน้ำจากความผิดปกติ ในกรณีเกิดกระแสไฟเกินหรือไม่มีน้ำเข้าเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะตัดการทำงาน
เพื่อป้องกันความเสียหายและแสดงสภาวะผิดปกติด้วยหลอด LED ที่ชุดควบคุม


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
IP-505R • ประเภท : แบบอินเวอร์เตอร์
• มอร์เตอร์ (W) : 500
• ระยะส่ง (m) : 23(LOW) / 26(HIGH)
• ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 70 
- ระยะ 12 m : 58
- ระยะ 14 m : 51
• จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-10
• สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2)
- เปิด : LOW 2.7, HIGH 3.0 / แรงดันสูงสุด 3.0
• ท่อดูด mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
• ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
• น้ำหนัก (kg) : 12
• ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 380x320 (รวม) สูง : 340
• ลักษณะบ้าน : บ้านขนาดใหญ่