สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Industrial Torque Wrench

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

" สินค้ามาพร้อมใบ Certificate บรรจุในกล่อง "
- Tolerance of Torque +- 3%
- Quality meet DIN ISO 6789 & ASME B107. 14M-1994
*วัดได้ทั้ง FT LBS( ฟุตปอนด์) / NM.( นิ้วตันเมตร)
**เฉพาะรุ่น 2001 MRPH วัดได้ทั้ง IN LB,(นิ้วปอนด์) / NM. นิ้วตันเมตร)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
10005 MFRPH • วัดได้ทั้ง FT LBS( ฟุตปอนด์) / NM.( นิ้วตันเมตร)
• SQ. Dr. : 1"
• Teeth : 24
• Description : 200-1000 Nm. 166-719 Lb.ft
• L (mm) : 1240
• Grad. : 5.0
1002 MFRPH • วัดได้ทั้ง FT LBS( ฟุตปอนด์) / NM.( นิ้วตันเมตร)
• SQ. Dr. : 3/8"
• Teeth : 32
• Description : 20-100 Nm. 16.6-71.9 Lb.ft
• L (mm) : 435
• Grad. : 0.5
15005 MFRPH • วัดได้ทั้ง FT LBS( ฟุตปอนด์) / NM.( นิ้วตันเมตร)
• SQ. Dr. : 1"
• Teeth : 24
• Description : 300-1500 Nm. 258-1070 Lb.ft
• L (mm) : 1850
• Grad. : 10.0
2001 MRPH • วัดได้ทั้ง IN LB,(นิ้วปอนด์) / NM. นิ้วตันเมตร)
• SQ. Dr. : 1/4"
• Teeth : 24
• Description : 4-20 Nm. 39.8-172.6 Lb.in
• L (mm) : 322
• Grad. : 0.1
2003 MFRPH • วัดได้ทั้ง FT LBS( ฟุตปอนด์) / NM.( นิ้วตันเมตร)
• SQ. Dr. : 1/2"
• Teeth : 32
• Description : 40-200 Nm. 33.2-143.8 Lb.ft
• L (mm) : 512
• Grad. : 1.0
3403 MFRPH • วัดได้ทั้ง FT LBS( ฟุตปอนด์) / NM.( นิ้วตันเมตร)
• SQ. Dr. : 1/2"
• Teeth : 32
• Description : 60-340 Nm. 51.6-243.4 Lb.ft
• L (mm) : 613
• Grad. : 2.0
6002 MRPH • วัดได้ทั้ง FT LBS( ฟุตปอนด์) / NM.( นิ้วตันเมตร)
• SQ. Dr. : 3/8"
• Teeth : 32
• Description : 10-60 Nm. 9.2-42.4 Lb.ft
• L (mm) : 337
• Grad. : 0.5
6004 MFRPH • วัดได้ทั้ง FT LBS( ฟุตปอนด์) / NM.( นิ้วตันเมตร)
• SQ. Dr. : 3/4"
• Teeth : 24
• Description : 100-600 Nm. 92-424 Lb.ft
• L (mm) : 1050
• Grad. : 5.0
8004 MFRPH • วัดได้ทั้ง FT LBS( ฟุตปอนด์) / NM.( นิ้วตันเมตร)
• SQ. Dr. : 3/4"
• Teeth : 24
• Description : 150-800 Nm. 129-572 Lb.ft
• L (mm) : 1240
• Grad. : 5.0

สินค้าขายดี / Hot Items