สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ปั้มลมลูกสูบ Single Stage (7-10 kg.)

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ปั้มลมลูกสูบ Single Stage


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
TG-1 • ขนาดปั๊มลม : 1/4 HP เช็ควาล์ว + โอโต
• ลูกสูบ : 1
• ความจุถังลม : 36 L
• ปริมาณลม : 56 L/min
TG-2 • ขนาดปั๊มลม : 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
• ลูกสูบ : 2
• ความจุถังลม : 64 L
• ปริมาณลม : 120 L/min
TG-21 • ขนาดปั๊มลม : 1 HP เช็ควาล์ว + โอโต
• ลูกสูบ : 2
• ความจุถังลม : 92 L
• ปริมาณลม : 200 L/min
TG-22 • ขนาดปั๊มลม : 2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
• ลูกสูบ : 2
• ความจุถังลม : 148 L
• ปริมาณลม : 240 L/min
TG-23 • ขนาดปั๊มลม : 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 2
• ความจุถังลม : 165 L
• ปริมาณลม : 480 L/min
TG-23T • ขนาดปั๊มลม : 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 2
• ความจุถังลม : 260 L
• ปริมาณลม : 480 L/min
TG-275 • ขนาดปั๊มลม : 7.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 2
• ความจุถังลม : 315 L
• ปริมาณลม : 1200 L/min
TG-275A • ขนาดปั๊มลม : 7.5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 2
• ความจุถังลม : 260 L
• ปริมาณลม : 1200 L/min
TG-2A • ขนาดปั๊มลม : 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
• ลูกสูบ : 2
• ความจุถังลม : 58 L
• ปริมาณลม : 120 L/min
TG-2T • ขนาดปั๊มลม : 1/2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
• ลูกสูบ : 2
• ความจุถังลม : 92 L
• ปริมาณลม : 120 L/min
TG-310 • ขนาดปั๊มลม : 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 3
• ความจุถังลม : 315 L
• ปริมาณลม : 1600 L/min
TG-310T • ขนาดปั๊มลม : 10 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 3
• ความจุถังลม : 520 L
• ปริมาณลม : 1600 L/min
TG-315 • ขนาดปั๊มลม : 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 3
• ความจุถังลม : 520 L
• ปริมาณลม : 2400 L/min
TG-315A • ขนาดปั๊มลม : 15 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 3
• ความจุถังลม : 315 L
• ปริมาณลม : 2400 L/min
TG-32 • ขนาดปั๊มลม : 2 HP เช็ควาล์ว + โอโต
• ลูกสูบ : 3
• ความจุถังลม : 148 L
• ปริมาณลม : 320 L/min
TG-35 • ขนาดปั๊มลม : 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 3
• ความจุถังลม : 260 L
• ปริมาณลม : 770 L/min
TG-35A • ขนาดปั๊มลม : 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 3
• ความจุถังลม : 165 L
• ปริมาณลม : 770 L/min
TG-35T • ขนาดปั๊มลม : 5 HP เช็ควาล์ว + โอโตตัวใหญ่
• ลูกสูบ : 3
• ความจุถังลม : 315 L
• ปริมาณลม : 770 L/min