สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ EP Series

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ (EP) ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันน้ำคงที่


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
EP-155R • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
• มอร์เตอร์ (W) : 150
• ระยะดูด (m) : 8
• ระยะส่ง (m) : 13
• ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 47
- ระยะ 12 m : 36
- ระยะ 14 m : 33.38
• จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-4
• สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2)
- เปิด : 1.4 / ปิด : 1.9 
- แรงดันสูงสุด : 3.2
• ท่อดูด mm (นิ้ว) : 25 (1)
• ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 25 (1)
• น้ำหนัก (kg) : 9
• ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 335x300 (รวม) สูง : 306
• ลักษณะบ้าน : 2-3 ชั้น
EP-205R • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
• มอร์เตอร์ (W) : 200
• ระยะดูด (m) : 8
• ระยะส่ง (m) : 20
• ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 57
- ระยะ 12 m : 46
- ระยะ 14 m : 44.83
• จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-5
• สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2)
- เปิด : 2.2 / ปิด : 2.8
- แรงดันสูงสุด : 4.0
• ท่อดูด mm (นิ้ว) : 25 (1)
• ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 25 (1)
• น้ำหนัก (kg) : 12
• ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 335x300 (รวม) สูง : 306
• ลักษณะบ้าน : 2-3 ชั้น
EP-255R • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
• มอร์เตอร์ (W) : 250
• ระยะดูด (m) : 8
• ระยะส่ง (m) : 20
• ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 60
- ระยะ 12 m : 50
- ระยะ 14 m : 47.99
• จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-6
• สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2)
- เปิด : 2.2 / ปิด : 2.8
- แรงดันสูงสุด : 4.0
• ท่อดูด mm (นิ้ว) : 25 (1)
• ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 25 (1)
• น้ำหนัก (kg) : 12
• ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 335x300 (รวม) สูง : 306
• ลักษณะบ้าน : 2-3 ชั้น
EP-305R • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
• มอร์เตอร์ (W) : 300
• ระยะดูด (m) : 8
• ระยะส่ง (m) : 20
• ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 61
- ระยะ 12 m : 53
- ระยะ 14 m : 49.53
• จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-7
• สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2)
- เปิด : 2.2 / ปิด : 2.8
- แรงดันสูงสุด : 4.0
• ท่อดูด mm (นิ้ว) : 25 (1)
• ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 25 (1)
• น้ำหนัก (kg) : 12
• ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 335x300 (รวม) สูง : 306
• ลักษณะบ้าน : บ้านขนาดใหญ่
EP-355R • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
• มอร์เตอร์ (W) : 350
• ระยะดูด (m) : 8
• ระยะส่ง (m) : 22
• ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 64
- ระยะ 12 m : 55
- ระยะ 14 m : 52.85
• จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-8
• สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2)
- เปิด : 2.3 / ปิด : 2.8
- แรงดันสูงสุด : 4.3
• ท่อดูด mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
• ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
• น้ำหนัก (kg) : 12
• ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 340x300 (รวม) สูง : 306
• ลักษณะบ้าน : บ้านขนาดใหญ่
EP-405R • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
• มอร์เตอร์ (W) : 400
• ระยะดูด (m) : 8
• ระยะส่ง (m) : 22
• ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 67
- ระยะ 12 m : 57
- ระยะ 14 m : 54.29
• จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-9
• สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2)
- เปิด : 2.3 / ปิด : 2.8
- แรงดันสูงสุด : 4.3
• ท่อดูด mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
• ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
• น้ำหนัก (kg) : 12
• ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 340x300 (รวม) สูง : 306
• ลักษณะบ้าน : บ้านขนาดใหญ่
EP-505R • ประเภท : แบบอัตโนมัติแรงดันคงที่
• มอร์เตอร์ (W) : 500
• ระยะดูด (m) : 6
• ระยะส่ง (m) : 24
• ปริมาณน้ำ (l/min) : สูงสุด : 82
- ระยะ 12 m : 73
- ระยะ 14 m : 70
• จุดที่ใช้น้ำ (จำนวนก๊อก) : 1-12
• สวิทช์ความดัน (กก./ซม.2)
- เปิด : 2.6 / ปิด : 3.2
- แรงดันสูงสุด : 4.5
• ท่อดูด mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
• ท่อจ่าย mm (นิ้ว) : 35 (1-1/4)
• น้ำหนัก (kg) : 17
• ขนาด (mm) : ฐาน กว้าง x ลึก : 410x360 (รวม) สูง : 370
• ลักษณะบ้าน : บ้านขนาดใหญ่