สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ท่อลม SURUMI (Flexible duct) ความยาว 5 เมตร

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ท่อลม SURUMI (Flexible duct)
ความยาว 5 เมตร ขนาดตั้งแต่ 200-500 มิลลิเมตร

Flexible duct made of fire-retardant PVC material and spring steel ring, it is able to endure the high temperature, the acid, thealkali and the oleic acid. It is easily to turn, connect and schlep.

It is used to connect with the portable ventilator work for exhause air, extracting dust and supply fresh air.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
SUR-TPC-200-5 • Description : flexible duct 200mm x 5m
• Diameter[inch] : 8
• Length[m] : 5
• N.W.[kg] : 3.0
SUR-TPC-250-5 • Description : flexible duct 250mm x 5m
• Diameter[inch] : 10
• Length[m] : 5
• N.W.[kg] : 3.8
SUR-TPC-300-5 • Description : flexible duct 300mm x 5m
• Diameter[inch] : 12
• Length[m] : 5
• N.W.[kg] : 4.2
SUR-TPC-400-5 • Description : flexible duct 400mm x 5m
• Diameter[inch] : 16
• Length[m] : 5
• N.W.[kg] : 6.7
SUR-TPC-500-5 • Description : flexible duct 500mm x 5m
• Diameter[inch] : 20
• Length[m] : 5
• N.W.[kg] : 9.0