สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : 103 (M 260)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

เหล็กตอกตัวเลข 0-9 (ตัวกลับ) รุ่น 103 (M 260)
STAMPING NUMBER 0-9 (MIRROR) No. 103 (M260)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
103 (M 260) • Description : เหล็กตอกตัวเลข (ตัวกลับ)
• Size mm (inch) : 2.0 (5/64")
• Size mm (inch) : 2.5 (3/32")
• Size mm (inch) : 3.0 (1/8")
• Size mm (inch) : 4.0 (5/32")
• Size mm (inch) : 5.0 (3/16")
• Size mm (inch) : 6.0 (1/4")
• Size mm (inch) : 8.0 (5/16")