สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : 70 คีมตัดสายไฟ คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

คีมตัดสายไฟ คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง

- เครื่องตัดทแยงมุมที่สามารถใช้งานได้แบบอเนกประสงค์
- วัสดุคุณภาพสูงและคุณภาพของงานที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำตลอดอายุการใช้งาน
- ขอบตัดที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายไฟแบบอ่อนและแบบแข็ง
- สามารถใช้ตัดลวดทองแดงชนิดบางได้อย่างสะอาด รวมถึงปลายขอบตัดด้วย
- ขอบตัดผ่านการชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ โดยมีความแข็งประมาณ 62 HRC
- แบบหัวแคบสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
- เหล็กไฟฟ้าวานาดินหลอม ชุบแข็งหลายชั้นด้วยน้ำมัน


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
70 01 140 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
• รูปแบบ 0
• คีมสีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดอ่อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 4,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 2,5 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 1,8 Ø มม.
• ความยาว 140 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 126 กรัม
70 01 160 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
• รูปแบบ 0
• คีมสีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดอ่อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 4,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 3,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 2,0 Ø มม.
• ความยาว 160 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 171 กรัม
70 01 180 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
• รูปแบบ 0
• คีมสีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดอ่อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 4,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 3,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 2,5 Ø มม.
• ความยาว 180 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 200 กรัม
70 02 140 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับมาพร้อมกับส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ
• รูปแบบ 0
• คีมสีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดอ่อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 4,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 2,5 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 1,8 Ø มม.
• ความยาว 140 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 150 กรัม
70 02 160 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับ มาพร้อมกับส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ
• รูปแบบ 0
• คีมสีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดอ่อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 4,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 3,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 2,0 Ø มม.
• ความยาว 160 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 206 กรัม
70 02 180 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับ มาพร้อมกับส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ
• รูปแบบ 0
• คีมสีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดอ่อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 4,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 3,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 2,5 Ø มม.
• ความยาว 180 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 252 กรัม
70 06 160 • คีมเคลือบด้วยโครม
• ด้ามจับหุ้มฉนวน พร้อมด้วยส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว
• รูปแบบ 0
• มาตรฐานสำหรับการหุ้มฉนวน IEC 60900 DIN EN 60900
• ความสามารถในการตัดลวดอ่อน (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 4,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 3,0 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 2,0 Ø มม.
• ความยาว 160 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 216 กรัม

สินค้าขายดี / Hot Items