สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : คีมปากแหลม คีมตัดข้างปากนก (คีมวิทยุ)

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

คีมปากแหลม


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
25 01 140 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
• รูปแบบ 0
• คีมสีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 2,5 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 1,6 Ø มม.
• ความยาว 140 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 89 กรัม
25 01 160 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับเคลือบด้วยพลาสติก
• รูปแบบ 0
• คีมสีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 2,5 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 1,6 Ø มม.
• ความยาว 160 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 113 กรัม
25 02 140 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับมาพร้อมกับส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ
• รูปแบบ 0
• คีม สีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 2,5 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 1,6 Ø มม.
• ความยาว 140 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 109 กรัม
25 02 160 • หัวผ่านการขัดเงา / แบบขัดเงา
• ด้ามจับมาพร้อมกับส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ
• รูปแบบ 0
• คีมสีดำเหมือนหมึก
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 2,5 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 1,6 Ø มม.
• ความยาว 160 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 144 กรัม
25 06 160 • คีมเคลือบด้วยโครม
• ด้ามจับ หุ้มฉนวน พร้อมด้วยส่วนยึดจับที่ทำจากหลายส่วนประกอบ ผ่านการทดสอบ VDE แล้ว
• รูปแบบ 0
• มาตรฐานสำหรับการหุ้มฉนวน IEC 60900 DIN EN 60900
• ความสามารถในการตัดลวดแข็งปานกลาง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 2,5 Ø มม.
• ความสามารถในการตัดลวดแข็ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 1,6 Ø มม.
• ความยาว 160 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 146 กรัม

สินค้าขายดี / Hot Items