สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : คีมล็อค คีมยึด

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

คีมล็อคชนิดต่าง ๆ


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
41 24 250 • ความยาว 250 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 557 กรัม
41 24 225 • ความกว้างโดยรอบของการหนีบ 25 มม.
• การหนีบความกว้างแแบบสี่เหลี่ยม 16 มม.
• ความกว้างของการหนีบหรือการรัดแแบบหกเหลี่ยม 30 มม.
• ความยาว 225 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 504 กรัม
41 04 180 • ความกว้างโดยรอบของการหนีบ 30 มม.
• การหนีบความกว้างแแบบสี่เหลี่ยม 20 มม.
• ความกว้างของการหนีบหรือการรัดแแบบหกเหลี่ยม 30 มม.
• ความยาว 180 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 363 กรัม
41 04 250 • ความกว้างโดยรอบของการหนีบ 40 มม.
• การหนีบความกว้างแแบบสี่เหลี่ยม การหนีบความกว้างแแบบสี่เหลี่ยม 20 มม.
• ความกว้างของการหนีบหรือการรัดแแบบหกเหลี่ยม 30 มม.
• ความยาว 250 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 517 กรัม
41 04 300 • ความกว้างโดยรอบของการหนีบ 65 มม.
• การหนีบความกว้างแแบบสี่เหลี่ยม 30 มม.
• ความกว้างของการหนีบหรือการรัดแแบบหกเหลี่ยม 34 มม.
• ความยาว 300 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 923 กรัม
41 14 250 • ความยาว 250 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 557 กรัม
41 14 225 • ความยาว 225 มม.
• น้ำหนักสุทธิ 557 กรัม

สินค้าขายดี / Hot Items