สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : PP23 / PP23P

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ปั้มลม PUMA 3 แรงม้า PUMA 3 HP Model PP23 / PP23P


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
PP23 • ปั๊มลมลูกสูบ 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมติก Sunny ไต้หวัน
• ลูกสูบ 2 ความจุถังลม 165L ปริมาณลม 550.00 L/min
PP23P • ปั๊มลมลูกสูบ 3 HP เช็ควาล์ว + โอโตเมติก Sunny ไต้หวัน
• ลูกสูบ 2 ความจุถังลม 260L ปริมาณลม 550.00 L/min