สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ปากกาสำหรับแท่นสว่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ปากกาสำหรับแท่นสว่าน
DRILL PRESS VICE ปาก SWIVEL

ปากกาแท่นสว่าน ยี่ห้อ IRWIN RECORD เป็นปากกาที่มีคุณภาพและความแม่นยำ คือ
ลักษณะเฉพาะตัวเอง ปากกาแท่นสว่าน RECORD เหมาะสำหรับงานปฏิบัติทางวิศวกรรม
มีร่องตัว V สำหรับยึดวัตถุทรงกลม ปากหมุนได้ สำหรับจับชิ้นงานทุกรูปแบบ

Designed for drill press work, the sliding jaw is a non lifting swivel type capable of holding any shape of workpiece.
The horizontal and vertical vees accomodate round sections securely and the base is slotted to enable the vice to be bolted to drill press tables. Base, end face and side faces are machined to assist quick and accurate positioning.

Features include, unique swivel jaw for any shape of workpiece.
Cross drilled handle with tommy bar for extra leverage. Precision machined base and end face for horizontal and vertical mounting.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
412 • ปากกว้าง x เปิดได้กว้าง : 2.1/4" x 1.1/2"
413 • ปากกว้าง x เปิดได้กว้าง : 3" x 2.1/2"
414 • ปากกว้าง x เปิดได้กว้าง : 4" x 3"