สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : เต่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร รุ่นหมุนรอบตัว (ล้อยูริเทน) รุ่น MUW (DOUBLE TYPE)

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ล้อเคลื่อนย้ายเครื่องจักร Speed roller for free transportation of heavy goods(Steel frame type)
รุ่น MUW (DOUBLE TYPE)
The rollers can work more effectively and faster with using toe jack at the same time.
- Moving and installation of heavy machine tools
- Carrying in and out machines at an exhibition hall.
- When changing layout in a factory and maintenance
- Moving machines
- Moving materials at plant construction
- Moving and installation of air conditioner
- Moving of steel construction
- Moving houses


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
DUW-1P • Capacity (ton) : 1
• Type of Roller : Urethane
• Size of Roller diameter x L : 50 x 73
• No. of Roller : 4
• A Width : 190
• B Length : 250
• C Table diameter : 150
• D : 10
• E Hole : 21
• H Height : 65
• Weight (kg) : 5
DUW-3 • Capacity (ton) : 3
• Type of Roller : Urethane
• Size of Roller diameter x L : 80 x 80
• No. of Roller : 4
• A Width : 215
• B Length : 295
• C Table diameter : 200
• D : 13
• E Hole : 26
• H Height : 105
• Weight (kg) : 15
MSW-10S • Capacity (ton) : 10
• Type of Roller : Steel
• Size of Roller diameter x L : 100 x 125
• No. of Roller : 4
• A Width : 285
• B Length : 355
• C Table diameter : 185 x 185
• D : 21
• E Hole : M20
• H Height : 128
• Weight (kg) : 37
MSW-5S • Capacity (ton) : 5
• Type of Roller : Steel
• Size of Roller diameter x L : 60 x 80
• No. of Roller : 4
• A Width : 195
• B Length : 276
• C Table diameter : 115 x 115
• D : 14
• E Hole : M16
• H Height : 80
• Weight (kg) : 14
MSW-7.5S • Capacity (ton) : 7.5
• Type of Roller : Steel
• Size of Roller diameter x L : 80 x 80
• No. of Roller : 4
• A Width : 195
• B Length : 310
• C Table diameter : 155 x 155
• D : 14
• E Hole : M20
• H Height : 105
• Weight (kg) : 18.5
MUW-2S • Capacity (ton) : 2
• Type of Roller : Urethane
• Size of Roller diameter x L : 60 x 80
• No. of Roller : 4
• A Width : 195
• B Length : 276
• C Table diameter : 115 x 115
• D : 14
• E Hole : M20
• H Height : 80
• Weight (kg) : 11
MUW-3S • Capacity (ton) : 3
• Type of Roller : Urethane
• Size of Roller diameter x L : 80 x 80
• No. of Roller : 4
• A Width : 195
• B Length : 310
• C Table diameter : 155 x 155
• D : 14
• E Hole : M20
• H Height : 105
• Weight (kg) : 14.9
MUW-5S • Capacity (ton) : 5
• Type of Roller : Urethane
• Size of Roller diameter x L : 100 x 125
• No. of Roller : 4
• A Width : 285
• B Length : 355
• C Table diameter : 185 x 185
• D : 21
• E Hole : M20
• H Height : 128
• Weight (kg) : 31