สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : น้ำยาตรวจเช็ครอยร้าว SPOTCHECK

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

น้ำยาตรวจเช็ครอยร้าว
COLOUR CONTRAST PENETRANT PROCESSES
เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงน้ำตาล โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า ฯลฯ
หรือโรงงานผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ใช้ตรวจสอบแม่พิมพ์โลหะ งานที่ต้องการความแน่นอน

PENETRANT REMOVERS (S72) สีฟ้า : เป็นน้ำยาทำความสะอาดคราบสกปรกที่ติด
อยู่บนชิ้นงานที่จะตรวจสอบ

CHECKMOR 222 (240) สีแดง : เป็นน้ำยาแทรกซึมเข้าไปตามรอยร้าวของชิ้นงาน ที่ไม่
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือสัมผัสได้

PENETRANT DEVELOPERS LD7 (LD3) สีเหลือง : เป็นน้ำยาตรวจสอบรอยร้าวของชิ้นงาน

WHITE CONTRAST PAINT (712) สีขาว : เป็นน้ำยาแทรกซึมรอยร้าว เหมือน
Checkmor 222 แต่เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีสีดำ หรือสีเข้ม

SUPRAMOR 4 BLACK (EL4) สีดำ : เป็นน้ำยาแทรกซึมรอยร้าว แต่เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีสีขาว หรือสีอ่อน


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
222 (240) • รายละเอียด : น้ำยาแทรกซึมรอยร้าว
• บรรจุ (มล.) : 400
712 • รายละเอียด : น้ำยาแทรกซึมรอยร้าวสีขาว
• บรรจุ (มล.) : 400
EL4 • รายละเอียด : น้ำยาแทรกซึมรอยร้าวสีดำ
• บรรจุ (มล.) : 400
LD7 (LD3) • รายละเอียด : น้ำยาตรวจสอบ
• บรรจุ (มล.) : 400
S72 • รายละเอียด : น้ำยาทำความสะอาด
• บรรจุ (มล.) : 400