สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ฟิวเลอร์เกจแบบเส้นแบน Stock Feeler Gauges

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ฟิวเลอร์เกจแบบเส้นแบน
Meteraial:sk2~5
Hardess : HV 400


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
Feeler Stock Gauges • ขนาด 0.005mm กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.015mm กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.025mm กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.035mm กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.045mm กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.01mm กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.02mm กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.03mm กว้าง12.7 mm
• ขนาด 0.04-0.09(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.10-0.15(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm)กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.16-0.19(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.20 กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.21-0.24(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.25 กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.26-0.34(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.30 กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.31-0.34(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm)กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.35 กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.36-0.39(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.40 กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.41-0.44(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.45 กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.46-0.49(ขึ้นทีละ 0.01 mm)(STEP0.01mm) กว้าง 12.7mm
• ขนาด 0.50 กว้าง12.7 mm
• ขนาด 0.60 mm กว้าง 12.7 mm
• ขนาด 0.70 mm กว้าง 12.7 mm
• ขนาด 0.80 mm กว้าง 12.7 mm
• ขนาด 0.90 mm กว้าง 12.7 mm
• ขนาด 0.95 mm กว้าง 12.7 mm
• ขนาด 1.00 mm กว้าง 12.7 mm

สินค้าขายดี / Hot Items