สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ฟิลเลอร์เกจแบบใบเตเปอร์ (JIS B 7524-1992)

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ฟิลเลอร์เกจแบบใบเตเปอร์ มาตรฐาน JIS B 7524-1992 มีทั้งแบบเหล็กและสแตนเลส FELLER GAUGES TAPER LEAF

Standard model
Material : SK 2~5
Haedness : Hv 400
Stainless steel model
Material : SUS 304


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
100B10 / 100B10 (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm
100B12 / 100B12 (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
• ขนาด : 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 mm
100B13 / 100B13 (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0 mm
100B19 / 100B19 (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.0 mm
100B25 / 100B25 (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 mm
150B10 / 150B10 (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm
150B12 / 150B12 (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
• ขนาด : 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 mm
150B13 / 150B13 (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0 mm
150B19 / 150B19 (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.0 mm
150B25 / 150B25 (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 mm
200B10 / 200B10 (SUS) • ความยาว : 200 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm
300B10 / 300B10 (SUS) • ความยาว : 300 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm

สินค้าขายดี / Hot Items