สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : ฟิลเลอร์เกจแบบใบตรง

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ฟิลเลอร์เกจแบบใบตรง มีหลายชุดให้เลือก ทั้งแบบเหล็กและสแตนเลส FEELER GAUGES STRAIGHT LEAF

Standard model
Material : SK 2~5
Haedness : Hv 400
Stainless steel model
Material : SUS 304


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
100MH / 100MH (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.10, 0.20, 0.30, 0.40. 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 ,1.0 mm
100MK / 100MK (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 mm
100ML / 100ML (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
• ขนาด : 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10
0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 mm
100MR / 100MR (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 mm
100MT / 100MT (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
• ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30
1.0, 2.0, 3.0 mm
100MX / 100MX (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
• ขนาด :
0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30
1.0, 2.0, 3.0 mm
100MY / 100MY (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
• ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 ,0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15
0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm
100MZ / 100MZ (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
• ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 ,0.15
0.20, 0.25, 0.30, 0.35 ,0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm
150MH / 150MH (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.10, 0.20, 0.30, 0.40. 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 ,1.0 mm
150MK / 150MK (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 mm
150ML / 150ML (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
• ขนาด : 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10
0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 mm
150MR / 150MR (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
• ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 mm
150MT / 150MT (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
• ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30
1.0, 2.0, 3.0 mm
150MX / 150MX (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
• ขนาด :
0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30
1.0, 2.0, 3.0 mm
150MY / 150MY (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
• ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 ,0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15
0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm
150MZ / 150MZ (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
• ขนาด : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 ,0.15
0.20, 0.25, 0.30, 0.35 ,0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm
172B / 172B (SUS) • ความยาว : 4 inch
• จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
• ขนาด : .0015, .002, .003, .004, .006, .008, .010, .012, .015 inch
172C / 172C (SUS) • ความยาว : 6 inch
• จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
• ขนาด : .0015, .002, .003, .004, .006, .008, .010, .012, .015 inch
172MB / 172MB (SUS) • ความยาว : 100 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
• ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 mm
172MC / 172MC (SUS) • ความยาว : 150 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
• ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 mm
172MD / 172MD (SUS) • ความยาว : 230 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
• ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 mm
172ME / 172ME (SUS) • ความยาว : 300 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 9 ใบ
• ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 mm
467M / 467M (SUS) • ความยาว : 115 mm
• จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
• ขนาด : 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 mm

สินค้าขายดี / Hot Items