สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : KS Series

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

" Showfou " ปั๊มน้ำ งานระบายน้ำ (Submersible Drainage Pump)
ปั๊มน้ำ สำหรับงานระบายน้ำในการเกษตรกรรมต่างๆ งานอุตสาหกรรม และงานระบายน้ำในที่พักอาศัย ที่ต้องการระบายน้ำ ปริมาณน้ำจำนวนมาก


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KS-112N • แรงม้า : 1 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 2"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 400
• ส่งสูง(เมตร) : 12
• น้ำหนัก(Kg) : 23
• ความยาวสายไฟ(m) : 6
KS-132N • แรงม้า : 1 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 2"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 400
• ส่งสูง(เมตร) : 12
• น้ำหนัก(Kg) : 23
• ความยาวสายไฟ(m) : 6
KS-212AN • แรงม้า : 2 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 3"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 800
• ส่งสูง(เมตร) : 9
• น้ำหนัก(Kg) : 41
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
KS-212CN • แรงม้า : 2 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 4"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 900
• ส่งสูง(เมตร) : 10
• น้ำหนัก(Kg) : 41
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
KS-232AN • แรงม้า : 2 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 3"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 800
• ส่งสูง(เมตร) : 9
• น้ำหนัก(Kg) : 33
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
KS-232CN • แรงม้า : 2 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 4"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 900
• ส่งสูง(เมตร) : 10
• น้ำหนัก(Kg) : 33
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
KS-312 • แรงม้า : 3 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 4"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 1200
• ส่งสูง(เมตร) : 14
• น้ำหนัก(Kg) : 48
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
KS-332 • แรงม้า : 3 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 4"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 1200
• ส่งสูง(เมตร) : 14
• น้ำหนัก(Kg) : 42
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
KS-532 • แรงม้า : 5 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 5"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 1800
• ส่งสูง(เมตร) : 16
• น้ำหนัก(Kg) : 49
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
KS-532A • แรงม้า : 5 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 4"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 1500
• ส่งสูง(เมตร) : 16
• น้ำหนัก(Kg) : 49
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
KS-532B • แรงม้า : 5 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 6"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 1800
• ส่งสูง(เมตร) : 9.5
• น้ำหนัก(Kg) : 85
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
KS-732 • แรงม้า : 7.5 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 6"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 3200
• ส่งสูง(เมตร) : 10
• น้ำหนัก(Kg) : 107
• ความยาวสายไฟ(m) : 10