สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : SS Series

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

" Showfou " ปั๊มน้ำ สำหรับน้ำเสีย (Submersible Sewage Pump)
ปั๊มน้ำ สำหรับน้ำเสีย น้ำที่มีกากผสมในงานอุตสาหกรรมต่างๆ การเกษตรกรรม. การก่อสร้าง. และงานระบายน้ำในที่พักอาศัย ตัวเสื้อมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส, ใบพัดผลิตจากเหล็กหล่อ มีทั้งแบบธรรมดา(SS) และ แบบ Automatic (SSA) พร้อมลูกลอย


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
SS-0512N • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 0.5 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 2"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 200
• ส่งสูง(เมตร) : 8
• น้ำหนัก(Kg) : 11
• ความยาวสายไฟ(m) : 6
SS-112LN • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 1 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 3"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 600
• ส่งสูง(เมตร) : 10
• น้ำหนัก(Kg) : 24
• ความยาวสายไฟ(m) : 6
SS-112N • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 1 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 2"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 500
• ส่งสูง(เมตร) : 9.6
• น้ำหนัก(Kg) : 22
• ความยาวสายไฟ(m) : 6
SS-132LN • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 1 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 3"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 600
• ส่งสูง(เมตร) : 10
• น้ำหนัก(Kg) : 24
• ความยาวสายไฟ(m) : 6
SS-132N • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 1 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 2"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 500
• ส่งสูง(เมตร) : 9.6
• น้ำหนัก(Kg) : 22
• ความยาวสายไฟ(m) : 6
SS-212N • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 2 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 3"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 800
• ส่งสูง(เมตร) : 13
• น้ำหนัก(Kg) : 30
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
SS-232N • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 2 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 3"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 800
• ส่งสูง(เมตร) : 13
• น้ำหนัก(Kg) : 30
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
SS-332 • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 3 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 4"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 900
• ส่งสูง(เมตร) : 18.6
• น้ำหนัก(Kg) : 45
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
SS-532 • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 5 HP
• ไฟฟ้า : 380V
• ขนาดท่อ : 4"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 1150
• ส่งสูง(เมตร) : 27
• น้ำหนัก(Kg) : 49
• ความยาวสายไฟ(m) : 10
SSA-0512N • รุ่น : อัตโนมัติ
• แรงม้า : 0.5 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 2"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 200
• ส่งสูง(เมตร) : 8
• น้ำหนัก(Kg) : 11
• ความยาวสายไฟ(m) : 6
SSA-112LN • รุ่น : ธรรมดา
• แรงม้า : 1 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 3"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 600
• ส่งสูง(เมตร) : 10
• น้ำหนัก(Kg) : 24
• ความยาวสายไฟ(m) : 6
SSA-112N • รุ่น : อัตโนมัติ
• แรงม้า : 1 HP
• ไฟฟ้า : 220V
• ขนาดท่อ : 2"
• ปริมาณน้ำ(ลิตร/นาที) : 500
• ส่งสูง(เมตร) : 9.6
• น้ำหนัก(Kg) : 22
• ความยาวสายไฟ(m) : 6