สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : K-II

ดาวน์โหลดเอกสาร :

รายละเอียดสินค้า :

รอกโซ่มือ ตราช้าง จากประเทศญี่ปุ่น รุ่น K-II คุณภาพ ISO 9001


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
K-II-0.5 • ความสามารถยก 1/2 ตัน
• ระยะยกมาตรฐาน 2.5 เมตร
• ระยะสันสุดระหว่างตะขอ บน-ล่าง 275 mm
• ขนาดโซ่ยก 5.0x15 mm
• แบบโซ่ยก 1 ทบ
• ขนาดโซ่สาว 5x23.5 mm
• แรงดึงที่ใช้ยก 27.0 kgf
K-II-1 • ความสามารถยก 1 ตัน
• ระยะยกมาตรฐาน 2.5 เมตร
• ระยะสันสุดระหว่างตะขอ บน-ล่าง 300 mm
• ขนาดโซ่ยก 6.3x19 mm
• แบบโซ่ยก 1 ทบ
• ขนาดโซ่สาว 5x23.5 mm
• แรงดึงที่ใช้ยก 31.5 kgf
K-II-1.6 • ความสามารถยก 1.5 ตัน
• ระยะยกมาตรฐาน 2.5 เมตร
• ระยะสันสุดระหว่างตะขอ บน-ล่าง 335 mm
• ขนาดโซ่ยก 7.1x21 mm
• แบบโซ่ยก 1 ทบ
• ขนาดโซ่สาว 5x23.5 mm
• แรงดึงที่ใช้ยก 41.5 kgf
K-II-2 • ความสามารถยก 2 ตัน
• ระยะยกมาตรฐาน 3.0 เมตร
• ระยะสันสุดระหว่างตะขอ บน-ล่าง 375 mm
• ขนาดโซ่ยก 8.0x24 mm
• แบบโซ่ยก 1 ทบ
• ขนาดโซ่สาว 5x23.5 mm
• แรงดึงที่ใช้ยก 40.0 kgf
K-II-3.1 • ความสามารถยก 3 ตัน
• ระยะยกมาตรฐาน 3.0 เมตร
• ระยะสันสุดระหว่างตะขอ บน-ล่าง 530 mm
• ขนาดโซ่ยก 7.1x21 mm
• แบบโซ่ยก 1 ทบ
• ขนาดโซ่สาว 5x23.5 mm
• แรงดึงที่ใช้ยก 47.5 kgf
K-II-5 • ความสามารถยก 5 ตัน
• ระยะยกมาตรฐาน 3.0 เมตร
• ระยะสันสุดระหว่างตะขอ บน-ล่าง 625 mm
• ขนาดโซ่ยก 9.0x27 mm
• แบบโซ่ยก 2 ทบ
• ขนาดโซ่สาว 5x23.5 mm
• แรงดึงที่ใช้ยก 48.0 kgf
K-II-10 • ความสามารถยก 10 ตัน
• ระยะยกมาตรฐาน 3.5 เมตร
• ระยะสันสุดระหว่างตะขอ บน-ล่าง 775 mm
• ขนาดโซ่ยก 9.0x27 mm
• แบบโซ่ยก 4 ทบ
• ขนาดโซ่สาว 5x23.5 mm
• แรงดึงที่ใช้ยก 52.5 kgf
SUPER-80-15T • ความสามารถยก 15 ตัน
• ระยะยกมาตรฐาน 3.5 เมตร
• ระยะสันสุดระหว่างตะขอ บน-ล่าง 1050 mm
• ขนาดโซ่ยก dia11.1 mm
• ขนาดโซ่สาว dia 6 mm
• แรงดึงที่ใช้ยก 37.0 kgf

สินค้าขายดี / Hot Items