สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : รอกวิ่งบนราง GEARED TROLLEY รุ่น AG (ญี่ปุ่น)

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

"VITAL" GEARED TROLLEY "ไวทัล" รอกวิ่งชนิดมีเกียร์ รุ่น "AG" (ญี่ปุ่น)


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
10 AG • ความสามารถยก Capacity (ton) : 1 t
• ขนาด I-Beam (mm)
: กว้าง(w) 75 Min 125 Max
: สูง (h) 125 Min 250 Max
• Minimum Revolving Radius(mm) : 1,300
20 AG • ความสามารถยก Capacity (ton) : 2 t
• ขนาด I-Beam (mm)
: กว้าง(w) 100 Min 150 Max
: สูง (h) 150 Min 400 Max
• Minimum Revolving Radius(mm) : 1,500
30 AG • ความสามารถยก Capacity (ton) : 3 t
• ขนาด I-Beam (mm)
: กว้าง(w) 100 Min 150 Max
: สูง (h) 180 Min 400 Max
• Minimum Revolving Radius(mm) : 2,000
50 AG • ความสามารถยก Capacity (ton) : 5 t
• ขนาด I-Beam (mm)
: กว้าง(w) 125 Min 175 Max
: สูง (h) 250 Min 450 Max
• Minimum Revolving Radius(mm) : 2,600
90 AG • ความสามารถยก Capacity (ton) : 10 t
• ขนาด I-Beam (mm)
: กว้าง(w) 150 Min 175 Max
: สูง (h) 250 Min 450 Max
• Minimum Revolving Radius(mm) : infinity

สินค้าขายดี / Hot Items