สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : .ถังพลาสติก และ ภาชนะใส่ของเหลวพลาสติก

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

ถังพลาสติก และ ภาชนะใส่ของเหลวพลาสติก


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
ถังน้ำพลาสติก พร้อมฝา • ขนาดภายนอก : 520 x 690mm
• ขนาดภายในด้านบน : 460 x 632mm
• ขนาดบรรจุ : 98litre
• น้ำหนัก : 4.05kg
• วัตถุดิบ : HDPE
6001-BL • ขนาดภายนอก : 410 x 620mm
• ขนาดภายในด้านบน : -
• ขนาดบรรจุ : 60litre
• น้ำหนัก : 4kg
• วัตถุดิบ : HDPE
12001-BL • ขนาดภายนอก : 500 x 800mm
• ขนาดภายในด้านบน : -
• ขนาดบรรจุ : 120litre
• น้ำหนัก : 6.3kg
• วัตถุดิบ : HDPE
2002-BL • ขนาดภายนอก : 580 x 960mm
• ขนาดภายในด้านบน : -
• ขนาดบรรจุ : 200litre
• น้ำหนัก : -
• วัตถุดิบ : HDPE