สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Graffiti Wipes

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

A soft wet wipe,formulated for the removal of graffiti from all smooth surfaces. Safe to use in public areas.
Tub of 150(28x28 cm) wipes


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
SOL-930-4800K Quantity : 150