สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : บล็อกชุดพร้อมไขควง 25 ตัวชุด SQ.DR.1/2" KCH025mm

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

บล็อกชุดพร้อมไขควง 25 ตัวชุด SQ.DR.1/2" 6 เหลี่ยม หรือ 12 เหลี่ยม KCH025mm


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KCH025mm • ลูกบล็อค 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32 มม.
• ข้ออ่อน / ข้อต่อ 5", 10"
• ด้ามฟรี 10"
• ด้ามเลื่อน 12"
• ด้ามบล็อค 15"
• ไขควงเสริม 4"
• กล่องเครื่องมือ

สินค้าขายดี / Hot Items