สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Paint Kettles

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

Plastic paint kettles with steel wire handle. Inner lip has a ‘V’ cut to allow non-drip pouring.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-533-1520K Capacity :1.0 tr
KEN-533-1530K Capacity :2.5 tr