สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Oval Shape

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank,
all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-210-5120K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x6
KEN-210-5160K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x10
KEN-210-5200K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 10x15
KEN-210-5240K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x20
KEN-210-5300K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 16x25
KEN-210-5320K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x25