สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Ball Shape

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank,
all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-210-6080K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x3
KEN-210-6120K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 4x4
KEN-210-6160K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x6
KEN-210-6200K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x6
KEN-210-6220K Cut 3-Rapid Cut Head Size: 10x10
KEN-210-6240K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 10x10
KEN-210-6320K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x12
KEN-210-6360K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x15