สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Pointed Tree

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank,
all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-210-4120K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x12
KEN-210-4160K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 6x12
KEN-210-4240K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 10x20
KEN-210-4280K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x20
KEN-210-4320K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x25
KEN-210-4400K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x25