สินค้า / Products

แบรนด์ :

ชื่อสินค้า : Flame Shape

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

รายละเอียดสินค้า :

All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank,
all others are 6mm shank.


  

รหัสการสั่งซื้อ รายละเอียด ราคา
KEN-210-2120K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 3x6
KEN-210-2160K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 8x20
KEN-210-2320K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 12x32
KEN-210-2400K Cut 9-Chipbreaker Head Size: 16x35